Ramowy plan dnia

Ramowy Plan Dnia klasy „0” w Szkole Podstawowej:

Świetlica: 07.00 – 08.30
Zajęcia szkolne:
planowanie pracy/śniadanie: 08.30 – 09.00
praca własna (pw): 09.00 – 11:30
Obiad: 11.30 – 12.00
Spacer/zajęcia sportowo-ruchowe: 12.00 – 13.00
Zajęcia szkolne (zajęcia grupowe): 13.00 – 15.00
Wf (prowadzony przez specjalistę), informatyka, zajęcia plastyczne, muzyczne, j. angielski, j. niemiecki, popołudniowa praca własna
Zajęcia dodatkowe: 15.00 – 17.00
Koło logicznego myślenia, koło szachowe, koło przyrodniczo-ekologiczne, lego, chór.

Ramowy Plan Dnia klasy „1-3″ w Szkole Podstawowej:

Świetlica: 07.00 – 08.30
Zajęcia szkolne:
planowanie pracy/śniadanie: 08.30 – 09.00
praca własna (pw): 09.00 – 11.30
Obiad: 11.30 – 12.00
Spacer/zajęcia sportowo-ruchowe: 12.00 – 13.00
Zajęcia szkolne (zajęcia grupowe): 13.30 – 15.30
Wf (prowadzony przez specjalistę, informatyka, zajęcia plastyczne, muzyczne, technika, j. angielski, j. niemiecki, popołudniowa praca własna.
Zajęcia dodatkowe: 15.30 – 17.00
Koło logicznego myślenia, koło szachowe, koło przyrodniczo-ekologiczne, chór, flażolet, lego, j. hiszpański, j. francuski, SKS, koło cyrkowe.