Opłaty

OPŁATA WPISOWA

 • 1000 zł - dla uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole

Opłata wpisowa jest jednorazowa, obejmuje cały okres nauczania w szkole podstawowej i nie podlega zwrotowi.

CZESNE

 • 1 500 zł/ miesiąc - dla uczniów rozpoczynających naukę w 1 klasie, płatne w 12 równych ratach

ZNIŻKI 

 • 10% wartości miesięcznego czesnego dla każdego kolejnego dziecka uczęszczającego do naszej placówki lub
 • 12% wartości miesięcznego czesnego dla każdego dziecka, jeżeli rodzice posiadają Kartę Dużej Rodziny.

Czesne obejmuje:

 • całodzienną opiekę w godzinach 7:00-17:00, od poniedziałku do piątku;
 • zajęcia edukacyjne prowadzone metodą Montessori przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • rozszerzoną naukę dwóch języków obcych (j. angielski i j. niemiecki);
 • kompleksową opiekę psychologiczno – pedagogiczną;
 • dostęp do doskonalone wyposażonych w pomoce Montessori sal lekcyjnych;
 • materiały i przybory szkolne dostępne na zajęciach;
 • bezpłatne zajęcia popołudniowe (oferta zostanie podana na początku roku szkolnego), np. koła przedmiotowe (plastyczne, biologiczne, fizyczne, matematyczne, chemiczne), SKS, SKS turystyczny, koło filmowe, teatralne, itd.;
 • opiekę świetlicową przed i po lekcjach (zajęcia świetlicowe prowadzone w formie twórczych gier
  i zabaw).

 Niektóre zajęcia popołudniowe mogą być dodatkowo płatne (koszt od 50 zł do 120 zł/ miesiąc), np. warsztaty z ceramiki.

Istnieje możliwość korzystania z obiadów gotowanych na miejscu w cenie 15 zł; do wyboru również dieta wegetariańska i bezmleczna);