Języki obce

Język angielski

Podstawowym językiem obcym nauczanym w Szkole jest język angielski. Uczniowie codzienne pracują z materiałami angielskimi na pracy własnej i są stymulowani do konwersacji przez nauczyciela angielskojęzycznego. Dwa razy w tygodniu przeprowadzane są zajęcia grupowe.

Nauczyciele pracują z dziećmi w oparciu o program „Super Minds” opracowany przez Cambridge University Press. Program ten łączy edukację językową z edukacją muzyczną, ruchową i plastyczną, jak również wykorzystuje bogate materiały matematyczne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe.

Język niemiecki

Drugim językiem obcym obowiązkowym w Szkole jest język niemiecki. Zajęcia odbywają się w grupach trzy razy w tygodniu. Planowana jest współpraca i wymiany uczniów z niemieckimi szkołami prowadzonymi metodą Montessori.