Edukacja domowa

Pierwsza Szkoła Podstawowa Montessori w Szczecinie współpracuje z Rodzinami, których dzieci spełniają obowiązek szkolny poza szkołą (na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Art. 16 ust. 8 do 14. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zmianami.).

Jest to tzw. EDUKACJA DOMOWA. Naszym wyzwaniem jest wspierać rodziny na tej drodze. Nie chcemy przeszkadzać, ale dyskretnie towarzyszyć, aby  dzieci w pełni mogły wykorzystać możliwości jakie daje ta forma nauki. Naszym celem jest też zapewnienie przyjaznej i niestresującej atmosfery podczas egzaminów klasyfikacyjnych.

Poniżej prezentujemy krótki poradnik zawierający podstawowe informacje dotyczące edukacji domowej w naszej szkole.

REKRUTACJA
Uczeń zostaje przyjęty do szkoły i realizuje obowiązek szkolny w formie edukacji domowej po spełnieniu przez jego rodziców lub opiekunów prawnych następujących warunków:

 1. Indywidualna rozmowa obojga rodziców/opiekunów z dyrektorem szkoły.
 2. Zapoznanie się z Regulaminem Edukacji Domowej.
 3. Złożenie podania do dyrektora szkoły z prośbą o przyjęcie dziecka do szkoły oraz o zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
 4. Złożenie wymaganych ustawowo dokumentów:
  • oświadczenia rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej na danym etapie kształcenia;
  • zobowiązania rodziców do przystępowania przez dziecko w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
 5. Wydanie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły i realizowania przez nie obowiązku szkolnego poza szkołą.

FORMY WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ
Umożliwiamy następujące wsparcie dzieci z edukacji domowej, będących uczniami naszej szkoły, jak również ich rodziców/opiekunów:

 1. Uczestnictwo w spotkaniach i warsztatach przygotowywanych dla dzieci i rodziców/opiekunów z edukacji domowej.
 2. Wypożyczanie książek  i podręczników z biblioteki szkolnej.
 3. Otrzymanie materiałów plastycznych, biurowych, hobbystycznych dla dzieci;
 4. Udział w konkursach wewnątrzszkolnych oraz międzyszkolnych;
 5. Konsultacje pedagogiczno – wychowawcze z pedagogiem oraz z nauczycielami Montessori w naszej placówce;
 6. Udział w kursach oraz warsztatach dydaktycznych i wychowawczych organizowanych dla rodziców przez Pierwszą Szkołę Montessori w Szczecinie

KONTAKT
W sprawie edukacji domowej w naszej szkole prosimy kontaktować się pod numerem telefonu:  504 445 352.
Szczegółowe warunki współpracy w ramach edukacji domowej oraz zasady przeprowadzenia egzaminów rocznych określa Regulamin Edukacji Domowej przy Pierwszej Szkole Podstawowej Montessori w Szczecinie (dostępny w sekretariacie szkoły).

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebook
Edukacja-Domowa