Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa Montessori w Szczecinie – kształcenie na najwyższym poziomie

Szkoła Podstawowa Montessori w Szczecinie oferuje nowoczesne metody nauczania na wysokim poziomie, które sprawdziły się na całym świecie. Ostatnie stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące zmian sposobu realizacji podstawy programowej w szkole podstawowej na bardziej zindywidualizowany jest całkowicie zbieżne z metodą montessori. Pozwala ona, poprzez swoje wyjątkowe podejście do dziecka, jego aktualnych potrzeb, nauczania, sposobu weryfikowania wiedzy, wychowania emocjonalnego i społecznego, na pełną realizację założeń ministerialnych dotyczących nauki i wychowania w szkole podstawowej.

Wielka Lekcja - powstanie świata

Wielka Lekcja – powstanie świata

Misja

Misją naszej szkoły jest nowoczesna edukacja, która poprzez zindywidualizowane nauczanie odpowiada na potrzeby dziecka i przygotowuje je do życia w XXI wieku.

Pierwsza Szkoła Podstawowa Montessori w Szczecinie to przede wszystkim nauczanie rozumiane jako indywidualne i zróżnicowane podejście nauczyciela do każdego ucznia. Nauczyciel montessoriański uwzględnia w swojej pracy fakt, iż w klasie ma dzieci o różnym tempie pracy, zainteresowaniach oraz potrzebach. Nauka w szkole podstawowej prowadzonej według metody Montessori pozwala dziecku zdobywać wiedzę w indywidualnym tempie.

Praca własna ucznia

Praca własna z materiałami do języka niemieckiego

W szkołach podstawowych Montessori nie dzieli się dzieci na wiek, ale według zainteresowań, umiejętności, zdobytej wiedzy.

Tu metryka urodzenia w żaden sposób nie blokuje dziecka w jego rozwoju. Zadania w ramach edukacji w szkole podstawowej realizowane są w indywidualnej pracy z dzieckiem, poprzez aktywne działanie, wykluczając niezdrową rywalizację, a zastępując ją wzajemną pomocą.

Nauka matematyki w klasie zerowej

Nauka matematyki w klasie zerowej

Sale w szkole wyposażone są w starannie przygotowane i pogrupowane materiały rozwojowe, czyli dostępne dziecku pomoce. Uczeń wykorzystuje je do uczenia się i eksperymentowania w zakresie języka polskiego i angielskiego, matematyki, wiedzy o świecie, plastyki oraz umiejętności praktycznych. Dzięki temu wiedza w szkole podstawowej zdobywana jest w sposób przyjemny dla dziecka i zachęca go do dalszej nauki, nawet poza murami szkoły.

Klasa w szkole Montessori

Klasa w szkole montessori

W metodzie tej olbrzymią rolę odgrywa nauczyciel – przewodnik w poznawaniu życia we wszystkich jego aspektach, który nie ocenia, ale wspiera ucznia w jego wysiłkach. W tradycyjnych szkołach podstawowych model ten wygląda zupełnie odwrotnie.

 

nauczyciel montessori jest przewodnikiem uczniów

Nauczyciel montessori jest przewodnikiem uczniów

Etapy kształcenia w szkole podstawowej

W I etapie kształcenia w szkole podstawowej dzieci uczą się w klasie trzyrocznikowej. Klasy wielorocznikowe j dają dzieciom szansę rozwijania umiejętności według własnego tempa, a nie tempa narzuconego przez grupę rówieśników. Program nauczania może być dostosowany indywidualnie do każdego ucznia. Grupa szkolna złożona z dzieci w różnym wieku sprzyja wzajemnej wymianie doświadczeń, inspiruje, zapewnia optymalny rozwój społeczny. Pierwszy etap kształcenia w szkole podstawowej to, zgodnie z podstawą programową MEN, czas na wyrównanie różnic rozwojowych – nasze klasy trzyrocznikowe sprzyjają realizacji tego założenia.
Na tym etapie każda klasa w szkole podstawowej prowadzona jest przez dwóch wychowawców – nauczycieli montessoriańskich.

Nauka w starszych klasach szkoły podstawowej – w II etapie kształcenia – opiera się w dużej mierze na metodzie projektu i indywidualnym planowaniu pracy.