Fundacja Bona Ventura

 

Nasza Szkoła prowadzona jest przez Fundację Montessori Bona Ventura w Szczecinie.

 

Fundacja Montessori Bona Ventura (numer KRS: 0000466298) jest organem prowadzącym Pierwszą Szkołę Podstawową Montessori Bona Ventura w Szczecinie.

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną. Jej głównym celem wynikającym ze Statutu jest prowadzenie placówek oświatowych wykorzystujących alternatywne metody nauczania. Ponadto zajmuje się upowszechnianiem i poszerzaniem wiedzy o alternatywnych metodach edukacyjnych, pedagogicznych i wychowawczych, w tym w szczególności  popularyzacją idei oraz metod pedagogiki dr Marii Montessori. Fundacja zajmuje się również wspieraniem nowatorskich rozwiązań w edukacji.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, logopedycznych. Może organizować także warsztaty, kursy, szkolenia pedagogiczne, wychowawcze, inne. Kolejne działania podejmowane przez Fundację to udzielanie pomocy szkołom, przedszkolom i innym placówkom wychowawczo-oświatowym. Ważnym elementem funkcjonowania Fundacji jest także współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie kształcenia, doskonalenia nauczycieli i studentów, jak również współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Kontakt:

Fundacja Montessori Bona Ventura w Szczecinie

tel. +48 537 570 880