Nabór – 2024/2025

Czy chcesz aby Twoje dziecko lubiło szkołę? Rozwijało w niej swoje pasje i talenty? Cenisz sobie popołudnia z dzieckiem bez żmudnych zadań domowych?

Jeśli tak, to zapraszamy na Dzień Otwarty Pierwszej Szkoły Podstawowej Montessori w Szczecinie. Sobota 02.03.2024 w godzinach 10-13.

 

 • Nasza szkoła, daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, społecznego, kulturowego i fizycznego.
 • Wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.
 • Umożliwia naukę przez doświadczenie, z wykorzystaniem wielu ciekawych pomocy dydaktycznych.
 • Buduje poczucie własnej wartości i wzmacnia chęć do odkrywania świata.
 • Rozbudza zamiłowanie do przyrody.
 • Uczy samodzielnego planowania pracy.

 


Zasady przyjmowania uczniów do klasy 1 w Pierwszej Szkole Podstawowej Montessori na rok szkolny 2024/2025 są następujące:

 1. ROZMOWA Z RODZICAMI
  Czas na wzajemne poznanie się i obejrzenie szkoły. Indywidualna rozmowa z dyrekcją na temat programu, funkcjonowania dzieci, wzajemnych oczekiwań oraz warunków finansowych.
 2. DOSTARCZENIE DOKUMENTACJI
  Rodzic dostarcza formularz zgłoszeniowy dziecka osobiście do sekretariatu szkoły lub w wersji elektronicznej przez stronę internetową szkoły. Formularz naboru Do formularza należy załączyć osobiście: ksero aktu urodzenia, PESEL dziecka, potwierdzenie zameldowania, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (po otrzymaniu z placówki przedszkolnej). Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestnictwo w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 3. OBSERWACJA ZAJĘĆ LUB UDZIAŁ W DNIU OTWARTYM SZKOŁY
  Rodzice mogą umówić się przez sekretariat na półgodzinne obserwacje zajęć w klasie oraz obejrzenie szkoły lub wziąć udział w organizowanym Dniu Otwartym Szkoły.
 4. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
  Informacja o zakwalifikowaniu się dziecka do szkoły zostanie przekazana mailowo.
 5. SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE
  Spotkanie dyrekcji z rodzicami zakwalifikowanych uczniów. Podsumowanie wcześniejszych doświadczeń, pytania, podpisanie umowy.

Wszelkie pytania prosimy kierować na: sekretariat@szkolamontessori.szczecin.pl lub pod nr tel. +48 504 445 352

 

Prowadzimy nabór w ciągu całego roku szkolnego, także do pozostałych klas, jeżeli pojawi się wolne miejsce.

 


 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych