Nabór – 2020/2021

Czas na przygodę z nauką!

Czy chcesz aby Twoje dziecko lubiło szkołę?

Rozwijało w niej swoje pasje i talenty?

Cenisz sobie popołudnia z dzieckiem bez żmudnych zadań domowych?

Jeśli tak, to poznaj Pierwszą Szkołę Podstawową Montessori Bona Ventura w Szczecinie.

 • To szkoła, która daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, społecznego, kulturowego, fizycznego i duchowego.
 • Wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.
 • Umożliwia naukę przez doświadczenie, z wykorzystaniem wielu ciekawych pomocy dydaktycznych.
 • Buduje poczucie własnej wartości i wzmacnia chęć do odkrywania świata.
 • Rozbudza zamiłowanie do przyrody.
 • Uczy samodzielnego planowania pracy.

 


Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na dni otwarte naszej Szkoły i Przedszkola:

29 lutego (sobota) w godz. 10:00-13:00

3 marca (wtorek) w godz. 17:00-19:00

 

Będzie to wspaniała okazja, żeby zobaczyć jak funkcjonuje Szkoła i Przedszkole Montessori porozmawiać z nauczycielami oraz doświadczyć nauki na ciekawych montessoriańskich pomocach dydaktycznych.

Do zobaczenia

 


Zasady przyjmowania uczniów do klasy 1 w Pierwszej Szkole Podstawowej Montessori Bona Ventura na rok szkolny 2020/2021 są następujące:
Rekrutacja do szkoły przebiega w kilku etapach:
 1. DZIEŃ OTWARTY
  Spotkanie dla rodziców i dzieci, grupowe prezentacje polonistyczne, matematyczne, językowe, przyrodnicze – praca z materiałem montessori, ogólne informacje o szkole.
 2. Rodzic dostarcza formularz zgłoszeniowy dziecka osobiście do sekretariatu szkoły lub w wersji elektronicznej przez stronę internetową szkoły. Formularz naboru Do formularza należy załączyć osobiście: ksero aktu urodzenia, PESEL dziecka, potwierdzenie zameldowania, opinia z przedszkola, do którego dziecko uczęszcza. Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestnictwo w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dostarczenie do sekretariatu do dnia 11.03.2020r.
  Rodzice i dzieci nieobecne na dniach otwartych zapraszani są do udziału dziecka w zajęciach około godzinnych w klasach 1-3, w klasie 4 – kilka dni na indywidualne obserwacje.
 3. ROZMOWA Z RODZICAMI
  Indywidualna rozmowa na temat zasad, programu, oczekiwań, warunków finansowych. Czas na wzajemne poznanie się.
 4. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane telefonicznie do dnia 20.03.2020r.
 5. SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE z rodzicami zakwalifikowanych uczniów. Podsumowanie wcześniejszych doświadczeń, pytania, podpisanie umowy.
NABÓR DODATKOWY 2020/2021
DO NOWO OTWARTEJ KLASY CZWARTEJ

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na: sekretariat@szkolamontessori.szczecin.pl lub pod nr tel. +48 504 445 352

 


Dzieci z Przedszkola Montessori Bona Ventura w Szczecinie z grupy „0” mogą podlegać wcześniejszej rekrutacji do 1 klasy w Pierwszej Szkole Podstawowej Montessori Bona Ventura na rok szkolny 2020/2021 według następujących zasad:

 1. Rodzic dostarcza do szkoły formularz zgłoszeniowy dziecka wraz z załącznikami (ksero aktu urodzenia, pesel dziecka, potwierdzenie zameldowania, zdjęcie do legitymacji szkolnej). Formularz naboru
 2. Podpisanie umowy o usługi edukacyjne do dnia 28 lutego 2020r.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych