x

Zasady naboru

Zapisanie ucznia do 1 klasy w naszej szkole odbywa się zgodnie z następującymi krokami:

1. Indywidualna rozmowa obojga rodziców z dyrektorem szkoły

Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji jest rozmowa z rodzicami. Zapraszamy rodziców do indywidualnej rozmowy z dyrekcją szkoły. Podczas tego spotkania omawiane są kwestie związane z programem nauczania, funkcjonowaniem dzieci, wzajemnymi oczekiwaniami oraz warunkami finansowymi. Jest to również okazja do obejrzenia klas szkolnych.

2. Wypełnienie formularza naboru oraz złożenie dokumentów

Rodzice proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dziecka. Formularz można przesłać w wersji elektronicznej przez stronę internetową szkoły (LINK) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły Następnie należy dostarczyć osobiście do sekretariatu: kopię aktu urodzenia, PESEL dziecka, potwierdzenie zameldowania, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (po otrzymaniu z placówki przedszkolnej).

Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestnictwo w postępowaniu kwalifikacyjnym.

3. Zaproszenie na obserwację zajęć

Rodzice mają możliwość umówienia się przez sekretariat na półgodzinne obserwacje zajęć w klasie. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które nie miały okazji wcześniej widzieć zajęć prowadzonych zgodnie z metodą Montessori.

4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Informacja o zakwalifikowaniu się dziecka do szkoły zostaje przekazana rodzicom mailowo.

5. Spotkanie podsumowujące

Po zakwalifikowaniu dziecka do szkoły, odbywa się spotkanie dyrekcji z rodzicami zakwalifikowanych uczniów. Podczas tego spotkania następuje podsumowanie wcześniejszych doświadczeń, omówienie ewentualnych pytań oraz podpisanie umowy.

Nasza szkoła przyjmuje także uczniów do pozostałych klas w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli pojawią się wolne miejsca.

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji zostaje ogłoszony każdego roku w styczniu. Zawiera ważne daty dotyczące naboru:

Termin składania dokumentów


Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych


Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego


Termin podpisania umowyKontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące procesu rekrutacji lub potrzebują dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Sekretariatem szkoły nr tel. +48 504 445 352.
Nasz personel szkolny jest dostępny, aby pomóc i udzielić wsparcia w całym procesie zapisu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (tutaj)
Dziękujemy za zainteresowanie naszą szkołą i życzymy powodzenia w procesie rekrutacji!

Internetowy System Rezerwacji Obiadów