x

Karta dużej rodziny

Nasza szkoła dąży do zapewnienia jak najwyższej jakości edukacji zgodnie z metodą Montessori. Aby sfinansować naszą działalność i zapewnić odpowiednie środki do prowadzenia zajęć, w roku szkolnym 2023/24 pobieramy następujące opłaty:

Karta Dużej Rodziny System zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR. Link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek znajduje się pod artykułem.


Źródło: www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Internetowy System Rezerwacji Obiadów