x

Program Erasmus+, "Mleko w Szkole", "Owoce w Szkole" ...

Nasza szkoła bierze udział w różnych projektach edukacyjnych, dzięki którym możemy tworzyć przyjazne oraz inspirujące środowisko, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi naszych uczniów oraz wspierające pracę nauczycieli.

Program Erasmus+

W latach 2017-2020 braliśmy udział w programie polegającym na współpracy międzynarodowej szkół, w celu wymiany doświadczeń nauczycieli oraz dobrych praktyk, jak również przeprowadzania wspólnych projektów przez uczniów, dzięki którym mogli uczyć się współpracy oraz poznawać różne kraje i ich zwyczaje. W ramach programu Erasmus+ w klasach 1-3 realizowany był projekt anglojęzyczny "Fairytales cross European borders" ze szkołami z Niemiec, Turcji, Danii, Grecji, Włoch, Rumuni, Hiszpanii i Francji. Uczniowie z klas starszych realizowali zadania oraz wymianę w ramach projektu niemieckojęzycznego "Ein Koffer voller Märchen reist durch Europa" z rówieśnikami z Niemiec, Turcji, Finlandii, Chorwacji, Słowacji, Grecji i Danii.

Projekt "Młode Głowy" Fundacji

W maju 2023r. nasza szkoła rozpoczęła swój udział w projekcie zainicjowanym przez Martynę Wojciechowską. Projekt obejmuje największe w Polsce, bezpłatne i anonimowe badanie stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz kampanię edukacyjną skierowaną do młodych, rodziców i nauczycieli. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problemy ze zdrowiem psychicznym wśród młodych, wskazanie związanych z tym wyzwań i przyczynienie się do normalizacji sięgania po pomoc. Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim badaniu oraz na bieżąco wprowadza w życie szkoły program profilaktyczny przygotowany w ramach tego projektu. W ten sposób chcemy polepszać sytuację zdrowotną naszych uczniów.

Projekty "Mleko w Szkole" oraz "Owoce w Szkole"

Zdrowa dieta ma ogromne znaczenie dla rozwoju naszych uczniów. Udział w tych projektach ma na celu zachęcanie dzieci do zdrowego jedzenia. Wierzymy, że nawyki żywieniowe kształtowane w młodym wieku przyczyniają się do długotrwałego zdrowia i dobrej kondycji.

Internetowy System Rezerwacji Obiadów