x

Opłaty

Nasza szkoła dąży do zapewnienia jak najwyższej jakości edukacji zgodnie z metodą Montessori. Aby sfinansować naszą działalność i zapewnić odpowiednie środki do prowadzenia zajęć, w roku szkolnym 2023/24 pobieramy następujące opłaty:

1. Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa jest jednorazową opłatą, która obejmuje cały okres nauczania w szkole podstawowej i nie podlega zwrotowi. Pobierana jest w momencie przyjęcia ucznia do szkoły. Kwota opłaty wpisowej wynosi 1000 zł.

2. Czesne:

Czesne jest opłatą miesięczną, która pokrywa koszty związane z edukacją oraz opieką w szkole:


Zajęcia edukacyjne prowadzone metodą Montessori przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;


Całodzienną opiekę w godzinach 7:00-17:00, od poniedziałku do piątku;


Rozszerzoną naukę dwóch języków obcych (j. angielski i j. niemiecki);


Kompleksową opiekę psychologiczno – pedagogiczną;


Wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce edukacyjne Montessori;


Materiały i przybory szkolne dostępne na zajęciach;


Bezpłatne zajęcia popołudniowe (szczegółowa oferta jest podawana na początku roku szkolnego), np. koła przedmiotowe (plastyczne, biologiczne, fizyczne, matematyczne, chemiczne), robotyka, SKS, koło filmowe, szachowe, itp.;


Opiekę świetlicową przed i po lekcjach (zajęcia świetlicowe prowadzone w formie twórczych gier i zabaw).


Dla uczniów rozpoczynających naukę w 1 klasie czesne wynosi
1 500 zł/miesiąc, płatne w 12 równych ratach.

3. Opłaty za dodatkowe usługi:

Nasza szkoła oferuje różnorodne dodatkowe usługi, takie jak zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez firmy zewnętrzne (np. warsztaty z ceramiki), obiady w stołówce szkolnej oraz wycieczki. Koszty opłat za dodatkowe płatne zajęcia pozalekcyjne oraz koszty wycieczek przekazywane są na bieżąco rodzicom.

Koszt obiadów w roku szkolnym 2023/24 wynosi:
17 zł/obiad (dieta tradycyjna, wegetariańska),
18 zł/obiad (dieta bezmleczna, niskoglutenowa)

4. Zniżki

W naszej szkole obniżamy czesne o 10% dla kolejnego dziecka uczęszczającego do naszej placówki lub o 12% dla każdego dziecka jeżeli rodzice posiadają Kartę Dużej Rodziny.

Internetowy System Rezerwacji Obiadów