x

Edukacja domowa - zapisy

Zapisanie ucznia do Edukacji Domowej w naszej szkole wymaga spełnienia pewnych warunków. Poniżej przedstawiamy kolejne kroki:

1. Indywidualna rozmowa obojga rodziców/opiekunów z dyrektorem szkoły.

Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z dyrektorem szkoły w celu umówienia się na indywidualną rozmowę. Ta rozmowa jest niezbędna, aby omówić motywację oraz przygotowanie rodziców i ucznia do edukacji domowej.

2. Zapoznanie się z Regulaminem Edukacji Domowej

Przed złożeniem wniosku, rodzice/opiekunowie powinni zapoznać się z Regulaminem Edukacji Domowej, w którym znajdują się ważne informacje dotyczące wymagań, obowiązków oraz procedur związanych z nauką w formie edukacji domowej.

3. Złożenie podania do dyrektora szkoły oraz dostarczenie wymaganych ustawowo dokumentów.

Po rozmowie z dyrektorem i zapoznaniu się z regulaminem, rodzice/opiekunowie mogą wypełnić i złożyć podanie do dyrektora szkoły. Wniosek powinien zawierać prośbę o przyjęcie dziecka do edukacji domowej oraz zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są także do dostarczenia niezbędnych dokumentów, które obejmują:

1) Oświadczenie rodziców/opiekunów o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej na danym etapie kształcenia.


2) Zobowiązanie rodziców/opiekunów do przystępowania przez dziecko w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.


Dokumenty gotowe do wypełnienia dostępne są w sekretariacie szkoły.

4. Decyzja administracyjna dyrektora szkoły

Na podstawie złożonego wniosku oraz dostarczonych dokumentów, dyrektor szkoły podejmuje decyzję administracyjną w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły i realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą.

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące zapisów do Edukacji Domowej lub potrzebują dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Sekretariatem szkoły
nr tel. +48 504 445 352. Nasz personel szkolny jest dostępny, aby pomóc
i udzielić wsparcia w całym procesie zapisu.

Zapraszamy także do śledzenia naszego profilu na Facebook Edukacja-Domowa

Internetowy System Rezerwacji Obiadów