Zmienione zasady rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021

Zasady przyjmowania uczniów do klasy 1 w Pierwszej Szkole Podstawowej Montessori Bona Ventura na rok szkolny 2020/2021 są następujące:
Rekrutacja do szkoły przebiega w kilku etapach:
  1. DZIEŃ OTWARTY
    Spotkanie dla rodziców i dzieci, grupowe prezentacje polonistyczne, matematyczne, językowe, przyrodnicze – praca z materiałem montessori, ogólne informacje o szkole.
  2. Rodzic dostarcza formularz zgłoszeniowy dziecka osobiście do recepcji szkoły lub w wersji elektronicznej przez stronę internetową szkoły. Formularz naboru Do formularza należy załączyć osobiście: ksero aktu urodzenia, PESEL dziecka, potwierdzenie zameldowania, informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (należy dostarczyć po jej otrzymaniu). Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestnictwo w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dostarczenie do recepcji do dnia 11.03.2020r.
  3. ROZMOWA Z RODZICAMI
    Indywidualna rozmowa na temat zasad, programu, oczekiwań, warunków finansowych. Czas na wzajemne poznanie się. W trakcie spotkania zostanie ustalony termin indywidualnych obserwacji dziecka w zajęciach około godzinnych w klasach 1-3, w klasie 4 – kilka dni.
  4. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane telefonicznie do dnia 20.03.2020r.
  5. SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE z rodzicami zakwalifikowanych uczniów. Podsumowanie wcześniejszych doświadczeń, pytania, podpisanie umowy.
NABÓR DODATKOWY 2020/2021
DO NOWO OTWARTEJ KLASY CZWARTEJ