Zajęcia dodatkowe – opis

 

Kółko historyczne

Co czeka Cię na kółku? To będzie niesamowite spotkanie z wielkimi wodzami, poznanie kluczowych dla dziejów świata bitew i wojen. Uzbroimy się w wiedzę!

Osoba prowadząca: Paweł Szulc
Zajęcia bezpłatne    

 

Kółko matematyczne dla klas 4-6

Na kole będziesz miał szansę rozwinąć umiejętność logicznego myślenia, nauczysz się analizować dane statystyczne. Matematyka wcale nie musi być nudna!

Osoba prowadząca: Barbara Listek
Zajęcia bezpłatne    

 

Kółko fizyczne

Tematem koła będą prawa przyrody i fizyki w otaczającym nas świecie. Szczególną uwagę poświęcimy na odkrywanie zagadek tajemniczego Kosmosu.

Osoba prowadząca: Barbara Listek
Zajęcia bezpłatne    

 

Kółko przyrodnicze

Powołano je z myślą o szerszym zapoznaniu dzieci z przyrodą, zwierzętami i roślinami, czy ekologią. Jego zadaniem jest rozbudzenie w ich pasji do otaczającej nas zewsząd przyrody, nauka jej lepszego i celniejszego rozumienia oraz interpretowania, a także budowania empatii i etyki w traktowaniu naszych „braci mniejszych”. W zamierzeniu jest też oczywiście nauka samodzielnej pracy z materiałami i eksponatami naturalnymi, preparatami mikroskopowymi wraz z nauką mikroskopowania, czy przeprowadzanie doświadczeń i projektów przyrodniczych pod kierunkiem nauczyciela. Uczniowie mogą dzięki temu bardziej wymiernie poszerzyć uzyskiwaną na lekcjach wiedzę i lepiej przygotować się do konkursów tematycznych.
Osoba prowadząca: Małgorzata Brzoskenewicz-Pierko
Zajęcia bezpłatne

 

Kółko filmowe

Masz ochotę czasami zatrzymać czas i unieruchomić świat? Lubisz kreować rzeczywistość lub wcielać się w nieznane role? Spróbuj swoich sił w kole filmowym. W tym roku wspólnie postaramy się uwieczniać życie szkoły, ale nie zabraknie też realizacji Waszych nieposkromionych pomysłów!
Osoba prowadząca: Agata Judkowiak
Zajęcia bezpłatne    

 

Kraina Piosenki

Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań i zdolności wokalnych uczniów. Dzieci na zajęciach poznawać będą repertuar piosenek dziecięcych, prawidłową emisję głosu oraz uczyć się wspólnego śpiewania w grupie.
Osoba prowadząca: Beata Hedzielska
Zajęcia bezpłatne

 

Kółko wokalne

Dzieci rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania muzyczne. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju muzycznego dzieci, upowszechnianie śpiewu, rozwijanie zainteresowań muzycznych, pogłębianie wiedzy i umiejętności muzycznych, kształtowanie świadomego odbiorcy i twórcy muzyki, kształtowanie poczucia wartości muzyki, wychowanie w szacunku do wartości sztuki oraz wiele innych.
Osoba prowadząca: Aleksandra Przybyła
Zajęcia bezpłatne

 

Gratka – warsztaty teatralne

Dzieci bawiąc się w teatr nabywają umiejętności pracy w grupie. Rozbudza się w nich wrażliwość na słowo i teatr, stają się bardziej kreatywne, rozwija się w nich umiejętność swobodnego wyrażania myśli przez co wzrasta poczucie ich wartości.
Program zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące: plastyki ruchu i świadomości scenicznej; ekspresji i improwizacji, koncentracji, pamięci ruchowej, wyobraźni ruchowej i dźwiękowej, rytmiki, interpretacji wiersza. Używając metod pedagogiki teatru pobawimy się w taki sposób, aby przybliżyć dzieciom teatr od tej aktywnej strony, nie tylko jako widz, ale także jako twórca i kreator – używając wyobraźni nie będzie to dla nas nic trudnego.
Osoba prowadząca: Kinga Bińkowska
Zajęcia bezpłatne

 

STORYTTELING – koło z języka angielskiego dla klas 1-3

Celem naszych spotkań będzie rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci i to po angielsku! Będziemy czytać znane i lubiane książki (w planach m.in. Julia Donaldson, Michael Rosen, Chris Haughton). Przeniesiemy się do świata opowiadanej historii i sprawimy, że postaci z książek ożyją a przy okazji nauczymy się zupełnie nowego i często nietypowego słownictwa. Przed świętami Bożego Narodzenia natomiast przygotujemy przedstawienie, które zaprezentujemy na forum szkoły.
Osoba prowadząca: Magdalena Piasecka
Zajęcia bezpłatne

 

SKS

Systematyczna aktywność ruchowa jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na zdrowie. Kształtowanie w dziecku nawyków czynnego spędzania czasu wolnego oraz zaszczepienie w nim zamiłowania do ruchu procentuje w całym późniejszym życiu.

Dzieci potrzebują aktywnego rozwoju, wielu bodźców i wyzwań. Uczymy jak aktywnie spędzać czas wolny, wprowadzamy na zajęciach wiele interesujących dyscyplin sportowych, które swoją różnorodnością przyczyniają się do większej efektywności opanowania cech motorycznych (wytrzymałości, koordynacji, skoczności, szybkości, gibkości oraz siły).

Celem zajęć jest zbudowanie solidnej podstawy dającej młodemu człowiekowi dobry grunt do podejmowanej wybranej w późniejszym czasie ukierunkowanej aktywności fizycznej, oraz zabawa w sport, zapoznanie się z taktyką w mini grach, w oparciu o następujące dyscypliny sportowe: lekkoatletyka, gimnastyka, badminton, mini piłka ręczna, mini siatkówka i mini koszykówka.

Osoba prowadząca: Mirosław Kałuża
Zajęcia są bezpłatne.

 

SKS – turystyczny dla klas 4-8

Atletyka terenowa i lekkoatletyka.
Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, wytrzymałości i skoczności na zajęciach w terenie oraz na sali gimnastycznej. Biegi i marszobiegi terenowe po ścieżce zdrowia w Lesie Arkońskim.

Osoba prowadząca: Mirosław Kałuża
Zajęcia są bezpłatne.    

 

Gry sportowe

W tym roku szkolnym proponujemy Tchoukball  lub czukbol – bezkontaktową zespołową grę sportową rozgrywaną przez dwie drużyny z użyciem piłki oraz dwóch specjalnych ram z naciągniętą siatką, które pełnią rolę bramek. Zasady gry w tchoukball wymyślił i opracował na początku lat 70. XX wieku szwajcarski biolog dr Hermann Brandt. Pragnął on stworzyć grę pozwalającą budować więzi społeczne, a przy tym wolną od licznych kontuzji, przejawów agresji i niesportowych zachowań. W tchoukball bezpośredni kontakt pomiędzy zawodnikami jest zabroniony, ograniczając tym samym do minimum możliwość kontuzji i faulowania.

Osoba prowadząca: trener „MLSport Łukasz Konarski”
Zajęcia są bezpłatne.

 

Koło plastyczne

Kochani! Zapraszam wszystkich, małych i dużych artystów, na cotygodniowe spotkania z działaniami artystycznymi. Będziemy rysować, malować, tworzyć. Inspirację czerpać będziemy z natury i dzieł mistrzów. Podejmiemy temat martwej natury, portretu i pejzażu. Nasze działania twórcze obejmować będą rysunek, malarstwo, elementy grafiki i fotografii.  Będziemy rozwijać kreatywność i doskonalić umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami, które są przypisane procesowi tworzenia.

Osoba prowadząca: Jolanta Mazur
Zajęcia bezpłatne    


Szyję i dekoruję

Zajęcia mają na celu rozwój poczucia estetyki w dziecku. Uczestnicy będą uczyć się haftować, szyć oraz wykonywać różne dekoracje. Będzie możliwość samodzielnego wykonania m.in.: lalek, bukietów, ozdób świątecznych.
Osoba prowadząca: Dorota Markowska
Jednorazowa opłata za materiały na cały rok szkolny – 50,00 zł

 

Warsztaty ceramiczne z elementami języka niemieckiego

Praca z gliną jest niezwykle inspirującym i terapeutycznym  zajęciem, budzi czasem uśpioną kreatywność i rozładowuje napięcia . Uczy samodyscypliny, cierpliwości oraz wyrażania siebie.
Dzięki pracy z gliną dzieci wzmacniają poczucie własnej wartości, rozwijają wyobraźnię, pomysłowość, nabywają sprawności manualnej a przede wszystkim uczą się wiary we własne możliwości.
Ceramika świetnie się sprawdza w terapii ręki, a ćwiczenie motoryki małej jest bardzo istotne z punktu widzenia wczesnej edukacji. Celem zajęć jest świetna zabawa, a przy tym nauka języka niemieckiego, doskonalenie sprawności dłoni oraz umiejętności koordynacji wzrokowo-ruchowej. Podczas lepienia dzieci wyrabiają swobodne i płynne ruchy ręki, likwidują zbyt silne napięcia mięśniowe, krępujące swobodne ruchy dłoni, uczą się pracować obydwoma rękoma i doskonalą ruchy.

Warsztaty będą odbywały się raz w tygodniu, a język niemiecki będzie przeplatany z językiem polskim, by może z czasem stać się językiem wiodącym podczas zajęć. Podczas warsztatów będą używane najwyższej jakości  materiały, kolorowy  granulat szklany, z którym dzieci lubią bardzo pracować, szeroka gama kolorystyczna szkliw i angob.
Podczas zajęć przeważać będzie praca indywidualna, czasami będziemy tworzyć wspólną rzeźbę, która będzie poprzedzona opracowaniem wspólnego projektu. Po zajęciach prace są przewożone do pracowni, tam suszone, wypalane i przywożone na zajęcia w celu zdobienia, następnie ponownie wypalane w wyższej temperaturze.

Gliniana Kraina
Pracownia Ceramiczna Anny Grzywacz
www.facebook.com/GlinianaKrainaAnny/
Opłata za zajęcia
: 110,00 zł/m-c

 

Aikido

Aikido jest to japońska sztuka walki, w której odrzuca się przemoc. W tej sztuce walki, nie ma w czasie treningu rywalizacji a bazą nauczania są zasady równowagi energii oraz szacunek do partnera. Uczniowie początkowo uczą się podstawowych zasad sztuk walki takich jak: przemieszczenia, zejścia (uniki), trzymania (kontrolowanie) oraz dystans. Następnie w miarę postępów, poznają techniki ręczne (taijustu), techniki sprowadzania do parteru i kontrolowania partnera, rzuty oraz pracę z bronią (aikijo, aikiken).

Poprzez studiowanie naturalnego ruchu ciała, techniki stają się płynne (miękkie) i nabierają zdolności adaptacji zarówno w sferze fizycznej jak i mentalnej. Aikido rozwija ćwiczącego zarówno fizycznie jak i dopinguje do lepszego poznania siebie samego oraz innych. Poprawia wiarę w siebie i powoduje stabilność duchową w dążeniu do sedna ruchu, a zatem odrzuca bezużyteczną zależność od siły.

wtorki i czwartki godz. 17:30

Prowadzący: Maciej Strzechowski shihan 6 Dan
Zapisy oraz opłata bezpośrednio u prowadzącego.

Aikido Kobayashi
Szczecińska Akademia Aikido
tel. 609 113 428,

www.aikidosaa.pl