Zajęcia dodatkowe – opis

Dzieci z rodzicami wybierają zajęcia dodatkowe, w przypadku braku wyboru szkoła dedykuje dziecku pracownię (opieka w godz. 15:30 – 17:00).

Zajęcia dodatkowe organizujemy od  minimalnej liczby uczniów – 10 osób.

 

Chór

Dzieci rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania muzyczne. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju muzycznego dzieci, upowszechnianie śpiewu, rozwijanie zainteresowań muzycznych, pogłębianie wiedzy i umiejętności muzycznych, kształtowanie świadomego odbiorcy i twórcy muzyki, kształtowanie poczucia wartości muzyki, wychowanie w szacunku do wartości sztuki oraz wiele innych.
Osoba prowadząca: Małgorzata Opaluch
Zajęcia bezpłatne  

 

Warsztaty muzyczne

W Pałacu Młodzieży prowadzę zajęcia wokalne. Pracuję tu od 1995 r. Prowadzę zespoły i uczę śpiewu solowego. Uczestnicy zajęć biorą udział w konkursach, festiwalach i przeglądach wokalnych, zajmując wysokie miejsca. W Pałacowym studiu nagraniowym prowadzony przeze mnie zespół Markato nagrał płytę ze swoimi utworami. Na zajęciach wprowadzam współczesne gatunki muzyczne: pop, jazz, muzykę rockową.
Jeżeli chcesz nauczyć się śpiewać, to zapraszam!

Osoba prowadząca: Dariusz Chmielewski
Zajęcia bezpłatne

 

SKS – mini koszykówka, mini siatkówka, lekkoatletyka, piłka nożna – klasy 3-6

Systematyczna aktywność ruchowa jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na zdrowie. Kształtowanie u dziecka nawyków czynnego spędzania czasu wolnego oraz zaszczepienie w nim zamiłowania do ruchu procentuje w całym późniejszym życiu. Szkolny Klub Sportowy proponuje warsztaty aktywnego i zdrowego trybu życia. Celem zajęć jest wszechstronny rozwój organizmu, poprawa ogólnej sprawności fizycznej.

Osoba prowadząca: Mirosław Kałuża
Zajęcia są bezpłatne.       

 

Koło artystyczne

Kochani ! Zapraszam wszystkich, małych i dużych artystów, na cotygodniowe spotkania z działaniami artystycznymi. Będziemy rysować, malować, tworzyć. Ale też … Odkryłam, że wśród wielu moich podopiecznych drzemie i domaga się uzewnętrznienia potencjał aktorski, dlatego proponuję  kółko o nieco szerszej formule niż tylko plastyczna. Zmierzymy się ze światem teatru : wybierzemy repertuar, zaprojektujemy kostiumy i scenografię, przygotujemy zaproszenia, afisz, itp. Oczywiście będziemy też szkicować, malować martwe natury, robić zdjęcia. Będziemy rozwijać kreatywność i doskonalić umiejętność radzenia sobie z błędami.

Zapraszam uczennice i uczniów z klas 3-6

Ps. Reżyserem będę ja :)

Osoba prowadząca: Jolanta Mazur
Zajęcia bezpłatne    

 

Koło – fizyka z astronomią kl. 4-6

Jak zbudowany jest Wszechświat? Czy Czarne Dziury są niebezpieczne? Czym jest Szczególna Teoria Względności? Na te pytania i inne prawa fizyki rządzących kosmosem dowiedzą się dzieci na kółku astronomicznym.

W zapisach na kółko dla klas 5 i 6 pierwszeństwo mają dzieci, które uczestniczyły w zajęciach w zeszłym roku szkolnym, ponieważ jest to kontynuacja.
Prowadzący: Barbara Listek
Zajęcia bezpłatne

 

Warsztaty z elektroniki klasa 4-6

Na warsztatach z elektroniki konstruujemy i programujemy układy elektroniczne z wykorzystaniem modułu ARDUINO. Realizujemy różne projekty od prostych m.in. sterowanie diodą LED, diodą RGB, fotorezystorem, silniczkiem, servomechanizmem itp. Poprzez bardziej rozbudowane m.in. sterowanie ruchem samochodowym, tworzymy tester baterii, termometr, elektroniczną kostkę do gry. Do sterowania skonstruowanymi obwodami elektronicznymi wykorzystujemy Scratch’a.  W ten sposób uczymy się podstaw programowania, elementów elektroniki, a co za tym idzie rozwijamy w sobie myślenie komputacyjne i myślenie logiczne.

Zajęcia prowadzone w grupie 15 osobowej.

Prowadzący: Anna Leniec
Opłata za zajęcia:  50,00 zł /mc
  

 

Szachy

Zajęcia rozwijające w dziecku kreatywność, zdolność logicznego oraz strategicznego myślenia, uczą planowania oraz dostarczają dziecku mnóstwa wspaniałej zabawy.

Zajęcia prowadzone w grupie 12 osobowej.

Osoba prowadząca: Arkadiusz Korbal
Opłata za zajęcia:  30,00 zł/m-c            

 

 

Szyję i dekoruję

Zajęcia mają na celu rozwój poczucia estetyki w dziecku. Uczestnicy będą uczyć się haftować, szyć oraz wykonywać różne dekoracje. Będzie możliwość samodzielnego wykonania m.in.: lalek, bukietów, ozdób świątecznych.
Osoba prowadząca: Aneta Chwalisz
Jednorazowa opłata za materiały na cały rok szkolny – 50,00 zł

 

Warsztaty ceramiczne

Podczas zajęć każde dziecko będzie miało szansę zapoznać się z historią ceramiki i najstarszymi kulturami, które ją tworzyły. Zetknie się z surowcem z pozoru nieciekawym, szarym, przypominającym błoto, jednak jakże wdzięcznym i przyjaznym człowiekowi. Będzie miało okazję tworzyć wyroby ceramiczne różnymi technikami, narzędziami, z zastosowaniem wielu sposobów zdobienia, a tematyka  zajęć dostosowana będzie do zainteresowań i umiejętności każdego dziecka. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu a wszystkie informacje o historii będą przeplatane podczas zajęć w formie ciekawostek .
Podczas zajęć przeważać będzie praca indywidualna, czasami będziemy tworzyć wspólną rzeźbę, która będzie poprzedzona opracowaniem wspólnego projektu. Po zajęciach prace są przewożone do pracowni, tam suszone, wypalane i przywożone na zajęcia w celu zdobienia, następnie ponownie wypalane w wyższej temperaturze.

Gliniana Kraina
prowadzący: Anna Grzywacz
Opłata za zajęcia
: 100,00 zł/m-c

 

Gimnastyka artystyczna – rekreacja

Gimnastyka artystyczna to olimpijska dyscyplina sportu wyłącznie dla dziewcząt. Zawiera w sobie indywidualne i zespołowe ćwiczenia do muzyki z przyborami takimi jak skakanka, obręcz, piłka, maczugi i wstążka. Łączy harmonię ruchu z wdziękiem i gracją, uczy prawidłowej postawy ciała i rozwija koordynację ruchową.

Zajęcia u nas  to nie tylko wyjątkowa przygoda z tańcem i gimnastyką artystyczną. To harmonijny i zdrowy rozwój, piękna sylwetka i mile spędzony czas wolny.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowane trenerki z dużym doświadczeniem trenerskim i zawodniczym.

Nasze zajęcia są doskonałą podstawą do innych dyscyplin sportowych takich jak: LA, gry zespołowe, taniec….

Dzieci podzielone są na grupy wiekowe.

MKS Hermes
Opłata za zajęcia
 bezpośrednio u prowadzącego (grupa młodsza 4-6 lat:100,00 zł/mc, grupa starsza w wieku od 7 lat 130,00 zł/mc)

 

Zajęcia taneczne

Taniec oraz zabawy ruchowe przy muzyce rozwijają u dzieci wrażliwość estetyczną oraz zwiększają poczucie własnej wartości oraz odpowiedzialność. Poprzez taniec u dzieci rozwijają się ich indywidualne zdolności taneczne oraz muzyczne, a ponadto tego rodzaju spotkania zmuszają dziecko do koncentracji, uwagi, a także do podejmowania szybkiej orientacji oraz decyzji. Taniec wyrabia również u dzieci pozytywne cechy charakteru.

Na zajęciach dzieci poznają podstawowe figury tańców towarzyskich, takich jak: walc angielski, quickstep, samba, cha cha, polka, jive, oraz modne tańce disco i hip hop.

 

 

Gra na afrykańskich bębnach djembe

Jesteśmy małżeństwem muzyków specjalizujących się w grze na instrumentach perkusyjnych Zachodniej Afryki i Ameryki Południowej. Rytm jest czymś pierwotnym a instrumenty perkusyjne jednymi z pierwszych jakie wymyślili ludzie. Mimo, że opanowanie na poziomie mistrzowskim bębnów afrykańskich czy jakichkolwiek innych  zajmuje często podobnie jak każdego instrumentu całe życie, to na bardzo podstawowym poziomie bębny umożliwiają już właściwie po kilkunastu minutach stworzenie prawdziwej orkiestry perkusyjnej. Dzieci bardzo szybko dostają sygnał, że potrafią wspólnie stworzyć zespół muzyczny, pokonują kolejne stopnie trudności  co rozbudza w nich poczucie własnej wartości a także daje radość ze wspólnego wykonywania muzyki.  Wreszcie świadomość wspólnego wykonywania utworu uczy współpracy, socjalizuje dzieci, uczy również odpowiedzialności, która na nich spoczywa podczas wspólnych działań. Dzieci poprzez zabawy muzyczne uczą się najpierw panować nad własnym ciałem, synchronizować obie ręce i nogi, a następnie odtwarzać na instrumentach coraz bardziej skomplikowane struktury rytmiczne.
Wprowadzamy elementy tańca oraz pieśni afrykańskich, aby jeszcze bardziej ożywić zajęcia i pobudzić uczestników do działania.

Prowadzący: Leszek Wiszniewski
Opłata za zajęcia:  40,00 zł/m-c   

 

Zajęcia przez zabawę z KLOCKAMI LEGO  (Bricks4Kidz)

  1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, kreatywności, logicznego i analitycznego myślenia.
  2. Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, takich jak: współpraca, poprawna komunikacja, przestrzeganie norm i zasad społecznych.
  3. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
  4. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej.
  5. Wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności dziecka.

Opłata za zajęcia: bezpośrednio u prowadzącego
Prowadzący: Kamila Mariańska

Bricks4Kidz Szczecin
szczecin@bricks4kidz.com

 

Mini Judo

JUDO – to kultura zachowania się na macie i poza nią oraz szacunek dla przeciwnika, jest to jedna z najbardziej ogólnorozwojowych dyscyplin sportowych. Poza wspieraniem naturalnego rozwoju dziecka, pełni także funkcję kompensacyjną, niwelując niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych. Nawet jeśli po upływie kilku lat dziecko zrezygnuje z zajęć judo, to z pewnością pozytywny efekt tej pracy będzie mu procentować przez kolejne dziesiątki lat. Podczas wszystkich naszych zajęć obowiązuje kodeks oparty na zasadach takich jak: wzajemny szacunek, posłuszność i lojalność wobec trenera, godne zachowanie oraz wzajemne wspieranie się na drodze do osiągnięcia celu. Celem tym oczywiście jest samodoskonalenie (zarówno rozwój umiejętności, jak i kształtowanie charakteru) – NIE MISTRZOSTWO. Poprzez judo uczymy zaradności, samodzielności (ze względu na indywidualny charakter tej dyscypliny), umiejętności rozwiązywania problemów, pokonywania własnych słabości, systematyczności i cierpliwości w nauce elementów technicznych, wytrwałości w dążeniu do celu, dyscypliny (poprzez obowiązek stosowania się do obowiązujących reguł i zasad). Judo pokazuje, że mniejszy i słabszy może pokonać większego i silniejszego przeciwnika, a decydującymi czynnikami okazują się nie siła, tylko szybkość i zręczność.

Obowiązuje podział na grupy 16 osobowe.

Wszelkie pytania i zapisy proszę kierować na adres mailowy info@mlsport.pl, bądź telefonicznie 503 604 864.

MOVE LIFE SPORT
Opłata za zajęcia bezpośrednio u prowadzącego (
czas trwania zajęć 45min.; koszt 120zł/zajęcia dwa razy w tygodniu)

 

Aikido dla dzieci

Aikido jest to japońska sztuka walki, w której odrzuca się przemoc. W tej sztuce walki, nie ma w czasie treningu rywalizacji a bazą nauczania są zasady równowagi energii oraz szacunek do partnera. Uczniowie początkowo uczą się podstawowych zasad sztuk walki takich jak: przemieszczenia, zejścia (uniki), trzymania (kontrolowanie) oraz dystans. Następnie w miarę postępów, poznają techniki ręczne (taijustu), techniki sprowadzania do parteru i kontrolowania partnera, rzuty oraz pracę z bronią (aikijo, aikiken).

Poprzez studiowanie naturalnego ruchu ciała, techniki stają się płynne (miękkie) i nabierają zdolności adaptacji zarówno w sferze fizycznej jak i mentalnej. Aikido rozwija ćwiczącego zarówno fizycznie jak i dopinguje do lepszego poznania siebie samego oraz innych. Poprawia wiarę w siebie i powoduje stabilność duchową w dążeniu do sedna ruchu, a zatem odrzuca bezużyteczną zależność od siły.

Aikido Kobayashi
Szczecińska Akademia Aikido
tel. 609 113 428,

www.aikidosaa.pl
Prowadzący: Maciej Strzechowski shihan 6 Dan
Opłata za zajęcia bezpośrednio u prowadzącego

 

TENIS STOŁOWY – zajęcia dla dzieci oraz cykliczne turnieje o mistrzostwo Szczecina

Zajęcia dla dzieci poprowadzi trener ze Stowarzyszenia Sportowego TOP-SPIN, zajmuje się tenisem stołowym od 25 lat, jest trenerem II klasy PZTS.

Stowarzyszenie Sportowe TOP-SPIN Szczecin ma na celu propagowanie wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych dyscypliny tenisa stołowego. Stowarzyszenie organizuje imprezy, ligi , turnieje, konsultacje, treningi, meetingi pozwalające na rozwój osób związanych sportowo ze stowarzyszeniem.

Trener: Paweł Gibała

Stowarzyszenie Sportowe Top-Spin Szczecin

Opłata za zajęcia:
1x w tygodniu 100 zł /m-c
2x w tygodniu 180 zł/m-c

www.top-spin.pl