Zajęcia dodatkowe – opis

Chór

Dzieci rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania muzyczne. Celem zajęć jest: wspieranie rozwoju muzycznego dzieci, upowszechnianie śpiewu, rozwijanie zainteresowań muzycznych, pogłębianie wiedzy i umiejętności muzycznych, kształtowanie świadomego odbiorcy i twórcy muzyki, kształtowanie poczucia wartości muzyki, wychowanie w szacunku do wartości sztuki oraz wiele innych.
Osoba prowadząca: Małgorzata Opaluch
Zajęcia bezpłatne  

 

SKS

Systematyczna aktywność ruchowa jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na zdrowie. Kształtowanie w dziecku nawyków czynnego spędzania czasu wolnego oraz zaszczepienie w nim zamiłowania do ruchu procentuje w całym późniejszym życiu. Szkolny Klub Sportowy proponuje warsztaty aktywnego i zdrowego trybu życia. Celem zajęć jest wszechstronny rozwój organizmu, poprawa ogólnej sprawności fizycznej, poznanie różnorodnych mini gier sportowych (mini piłka nożna, mini piłka ręczna, unihokej).
Osoba prowadząca: Mirosław Kałuża
Zajęcia są bezpłatne.           

 

Koło astronomiczne

Jak zbudowany jest Wszechświat? Czy Czarne Dziury są niebezpieczne? Czym jest Szczególna Teoria Względności? Na te pytania i inne prawa fizyki rządzących kosmosem dowiedzą się dzieci na kółku astronomicznym.
Prowadzący: Barbara Listek
Zajęcia bezpłatne

 

Koło redaktorskie

Na zajęciach koła dziennikarskiego uczniowie będą zdobywać wiedzę o pracy dziennikarza. Zastanowimy się nad rolą mediów we współczesnym świecie, nad etyką dziennikarską, nad granicami jakie można przekroczyć „goniąc za sensacją”. Porozmawiamy o reklamie, manipulacji, perswazji. Zadaniem uczniów uczęszczających na zajęcia koła dziennikarskiego będzie stworzenie biznesplanu i redagowanie szkolnej gazetki. Gazetka w wersji tradycyjnej wydawana będzie cyklicznie jako dwumiesięcznik.
Zajęcia koła dadzą uczniom możliwość kreatywnego działania, obcowania z kulturą, poznania ciekawych osób.
Prowadzący: Magdalena Suszek
Zajęcia bezpłatne

 

Koło instrumentalno-muzyczne FLAŻOLET

Flażolet może być piękną przygodą zapraszającą młodego człowieka w świat muzyki. Obserwując bawiące się gdziekolwiek dzieci, podpatrując ich zachowania i rodzaje różnorodnej aktywności trudno jest nie zauważyć, iż bardzo chętnie lubią posługiwać się różnymi dźwiękami, rytmicznie stukają w puszki, gwiżdżą, krzyczą, naśladują echo, syrenę czy nadjeżdżające samochody. Jeśli do tych spontanicznych zabaw włączymy rytm, a później melodię, okaże się, iż bez większego przygotowania z każdej podwórkowej grupy można stworzyć całkiem niezłą orkiestrę.
Flażolet to instrument nie wymagający od dzieci wielkich umiejętności czy wiedzy, nie stwarza problemów żmudnej pracy nad techniką gry, da szybki efekt w postaci zagranej krótkiej, prostej melodii. Już kilka dźwięków zagranych w pewnym prostym układzie dostarczy dziecku radości z odkrywania w sobie możliwości stania się prawdziwym muzykiem.
Osoba prowadząca:
Zajęcia bezpłatne.           

 

Podróż w czasie

Głównym założeniem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z historią (regionu, Polski, powszechną) i kulturą. Treści programowe i formy ich realizacji zostały tak dobrane, aby motywować uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy, doskonalić ich ogólną sprawność intelektualną. Dlatego też moja praca z uczniami polegać będzie w głównej mierze na:

 • zapewnieniu swobody, co do sposobu wykonywania poszczególnych zadań,
 • przywiązywaniu uwagi nie tylko do efektów działania ucznia, ale też do sposobu i przebiegu realizacji,
 • pobudzeniu do gromadzenia różnych doświadczeń i dzielenia się nimi z innymi, wykorzystaniu w szkole i poza nią efektów działań uczniów.

Prowadzący: Michał Ikert
Zajęcia bezpłatne

 

Szachy

Zajęcia rozwijające w dziecku kreatywność, zdolność logicznego oraz strategicznego myślenia; uczą planowania oraz dostarczają dziecku mnóstwa wspaniałej zabawy.
Osoba prowadząca: Piotr Przybylak
Opłata za zajęcia: 30 zł/m-c            

 

Koło cyrkowe

Dzieci uczą się żonglować piłeczkami, chusteczkami i kółkami, poznają sposoby kręcenia talerzykiem, ćwiczą  taniec z szarfą, czy diabolo. Celem zajęć cyrkowych jest wszechstronny rozwój dziecka między innymi rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, orientacji kierunkowo-przestrzennej oraz precyzji dziecięcych ruchów.
Osoba prowadząca: Magdalena Staniszewska
Opłata za zajęcia: 40 zł/m-c

 

Szyję i dekoruję

Zajęcia mają na celu rozwój poczucia estetyki w dziecku. Uczestnicy będą uczyć się haftować, szyć oraz wykonywać różne dekoracje. Będzie możliwość samodzielnego wykonania m. In.: lalek, bukietów, ozdób świątecznych.
Osoba prowadząca: mama naszych dwóch uczennic Klary i Racheli – Aneta Chwalisz
Jednorazowa opłata za materiały na cały rok szkolny – 40 zł

 

Język Hiszpański

Osoba prowadząca: Jakóbiak Agnieszka
Opłata za zajęcia
: 50 zł/m-c   

 

Szkoła Językowa Let’s talk – Język angielski z eksperymentami

Zajęcia My Little Experiments  to kreatywne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w grupach wiekowych: 4-6 lat, 1-3 KLASA, 4-6 KLASA. Na zajęciach dzieci uczą się języka angielskiego w sposób zintegrowany, stosując wiele aktywizujących dostosowanych wiekowo aktywności takich jak eksperymenty naukowe, doświadczenia fizyczne, praca z mikroskopem, elementy programowania, archeologia, gotowanie, klocki oraz praktyczne umiejętności STEM. Używamy pomocy naukowych National Geographic Learning.

Cena za 1 semestr dla uczniów SP Montessori:
My Little Experiments  4-6 lat 1x60min/tygodniowo: 617zł  / 10x124zł
My Little Experiments  1-3 KLASA 1x90min/tygodniowo: 808zł / 10x162zł
My Little Experiments  4-5 KLASA 1x90min/tygodniowo: 903zł / 10x180zł
5% zniżki dla uczniów szkoły Montessori
5%-zniżki za płatność semestralną
10%-zniżki na drugi język obcy
Zniżki maksymalnie sumują się do 15%

 

Szkoła językowa Let’s talk – język niemiecki

Zajęcia Mały Goethe to kreatywne zajęcia języka niemieckiego dla dzieci w grupach wiekowych:  7-8 lat, 9-10 lat które uczą dzieci języka niemieckiego poprzez ciekawe aktywności plastyczne, prace projektowe oraz różnorodne gry i zabawy językowe.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90min.

Cena:
Mały Goethe 1-3 klasa 1x90min/tygodniowo 800zł / 10x160zł
Mały Goethe 4-6 klasa 1x90min tygodniowo 800zł/ 10x160zł
5% zniżki dla uczniów szkoły Montessori
5%-zniżki za płatność semestralną
10%-zniżki na drugi język obcy
Zniżki maksymalnie łączą się do 15%

 

Bębny i taniec afrykański dla dzieci (DJEMBE)

Jesteśmy małżeństwem muzyków specjalizujących się w grze na instrumentach perkusyjnych Zachodniej Afryki i Ameryki Południowej. Rytm jest czymś pierwotnym a instrumenty perkusyjne jednymi z pierwszych jakie wymyślili ludzie. Mimo, że opanowanie na poziomie mistrzowskim bębnów afrykańskich czy jakichkolwiek innych  zajmuje często podobnie jak każdego instrumentu całe życie, to na bardzo podstawowym poziomie bębny umożliwiają już właściwie po kilkunastu minutach stworzenie prawdziwej orkiestry perkusyjnej. Dzieci bardzo szybko dostają sygnał, że potrafią wspólnie stworzyć zespół muzyczny, pokonują kolejne stopnie trudności  co rozbudza w nich poczucie własnej wartości a także daje radość ze wspólnego wykonywania muzyki.  Wreszcie świadomość wspólnego wykonywania utworu uczy współpracy, socjalizuje dzieci, uczy również odpowiedzialności, która na nich spoczywa podczas wspólnych działań. Dzieci poprzez zabawy muzyczne uczą się najpierw panować nad własnym ciałem, synchronizować obie ręce i nogi a następnie odtwarzać na instrumentach coraz bardziej skomplikowane struktury rytmiczne.
Wprowadzamy elementy tańca oraz pieśni afrykańskich aby jeszcze bardziej ożywić zajęcia i pobudzić uczestników do działania.
Prowadzący: Leszek Wiszniewski
Opłata za zajęcia:  40 zł/m-c   

 

Zajęcia przez zabawę z KLOCKAMI LEGO  (Bricks4Kidz)

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, kreatywności, logicznego i analitycznego myślenia.
 2. Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, takich jak: współpraca, poprawna komunikacja, przestrzeganie norm i zasad społecznych.
 3. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 4. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej.
 5. Wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności dziecka.

Opłata za zajęcia: 45 zł/m-c   

 

Warsztaty ceramiczne

Podczas zajęć każde dziecko będzie miało szansę zapoznać się z historią ceramiki i najstarszymi kulturami, które ją tworzyły. Zetknie się z surowcem z pozoru nieciekawym, szarym, przypominającym błoto, jednak jakże wdzięcznym i przyjaznym człowiekowi. Będzie miało okazję tworzyć wyroby ceramiczne różnymi technikami, narzędziami, z zastosowaniem wielu sposobów zdobienia a tematyka  zajęć dostosowana będzie do zainteresowań i umiejętności każdego dziecka. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu a wszystkie informacje o historii będą przeplatane podczas zajęć w formie ciekawostek .
Podczas zajęć przeważać będzie praca indywidualna, czasami będziemy tworzyć wspólną rzeźbę która będzie poprzedzona opracowaniem wspólnego projektu. Po zajęciach prace są przewożone do pracowni, tam suszone, wypalane i przywożone na zajęcia w celu zdobienia, następnie ponownie wypalane w wyższej temperaturze.
prowadzący: Anna Grzywacz
Opłata za zajęcia
: 100 zł/m-c

 

Akademia Nauki

Kosmopiraci, Przygoda na planecie Tina czy Galaktyczna Przygoda Jedi to kursy efektywnego uczenia się i rozwoju intelektu w formule fabularnej przygody. Rodzaj kursu jest dobierany w zależności od grupy wiekowej.
Uczymy jak się uczyć zgodnie z zasadami funkcjonowania mózgu. Kształtujemy u dzieci prawidłowe nawyki związane z uczeniem się takie jak czytanie, twórcze myślenie, koncentrację, notowanie i pamięć oraz szereg kompetencji z zakresu inteligencji emocjonalnej.

Dzięki naszym zajęciom dzieci:

 • lepiej radzą sobie z czytaniem: czytają szybciej, z większym komfortem i rozumieniem
 • mają wiele pomysłów na koncentrację i zapamiętywanie
 • potrafią pracować z tekstem i uczyć się
 • potrafią tworzyć kreatywne notatki sprzyjające zapamiętywaniu
 • budują szereg pozytywnych przekonań na temat uczenia się, również w kontekście uczenia się przez całe życie
 • rozwijają krytyczne myślenie
 • lepiej radzą sobie z napięciem i innymi emocjami
 • są bardziej świadome siebie, swoich mocnych stron i mają lepsze relacje z rówieśnikami

Integralną częścią kursu są 4 warsztaty dla rodziców.
Szczegółowe opisy kursów na stronie akademianauki.szczecin.pl
Spotkania:     1 x w tygodniu 2 godz. dydaktyczne, kurs obejmuje 30 spotkań

Płatności:
1270,00 zł ( 150,00 zł wpisowe + 8 rat x 140,00 zł)
1110,00 zł (przy wpłacie jednorazowej)  lub 150 wpisowe + 8 rat x 125,00 (w przypadku drugiego dziecka z rodzeństwa)

 

Basen

Kuźnia Olimpijska
Ul. Wąska 16, 71-415 Szczecin

Pływanie jest dyscypliną, którą zalicza się do grupy sportów wytrzymałościowych. Wykorzystuje ona możliwości poruszania się człowieka w wodzie dzięki wykonywaniu odpowiednich ruchów ciała, bez użycia jakichkolwiek urządzeń mechanicznych.
Uczęszczanie na zajęcia pływania już od najmłodszych lat wywiera niezwykle pozytywny wpływ na organizm młodego człowieka. Odpowiednio prowadzone zajęcia już u najmłodszych zawodników, przyczyniają się do prawidłowego wzrostu młodego organizmu, a także do rozwoju funkcjonalnych możliwości w zakresie układu krążenia, oddychania, czy też rozwoju i wzmacniania ważnych grup mięśniowych. W zasadzie do uprawiania tej dyscypliny nie ma granicy wiekowej. W Kuźni Olimpijskiej trenerzy i instruktorzy stosują współczesne metody nauczania pływania.
Kuźnia Olimpijska powstała przy Miejskim Klubie Pływackim w Szczecinie

 

Zajęcia taneczne

Taniec oraz zabawy ruchowe przy muzyce rozwijają u dzieci wrażliwość estetyczną oraz zwiększają poczucie własnej wartości oraz odpowiedzialność. Poprzez taniec u dzieci rozwijają się ich indywidualne zdolności taneczne oraz muzyczne, a ponadto tego rodzaju spotkania zmuszają dziecko do koncentracji, uwagi, a także do podejmowania szybkiej orientacji oraz decyzji. Taniec wyrabia również u dzieci pozytywne cechy charakteru.
Na zajęciach dzieci poznają podstawowe figury tańców towarzyskich, takich jak: walc angielski, quickstep, samba, cha cha, polka, jive, oraz modne tańce disco i hip hop.
Opłata za zajęcia: 40 zł/m-c

 

Aikido dla dzieci

tel. 609 113 428, www.aikidosaa.pl
Prowadzący: Maciej Strzechowski 6 Dan
Opłata za zajęcia:  140 zł/m-c