Budynek szkolny

Nasza szkoła podstawowa znajduje się w budynku Collegium Salesianum przy ul. Jana Bosko 1 w Szczecinie.

Sale lekcyjne mieszczą się w specjalnie wydzielonej dla naszej szkoły części budynku. Oprócz tego możemy korzystać z sali gimnastycznej, boiska, stołówki, auli, wchodzących w skład Collegium.

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej Montessori Bona Ventura będą także miały możliwość dbania o posadzone przez siebie rośliny.  W tym celu został naszej szkole udostępniony kawałek ziemi.