Nabór

Czas na przygodę z nauką!

Czy chcesz aby Twoje dziecko lubiło szkołę?

Rozwijało w niej swoje pasje i talenty?

Cenisz sobie popołudnia z dzieckiem bez zadań domowych?

Jeśli tak, to poznaj Pierwszą Szkołę Podstawową Montessori Bona Ventura w Szczecinie.

 • To szkoła, która daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, społecznego, kulturowego, fizycznego i duchowego.
 • Wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.
 • Umożliwia naukę przez doświadczenie, z wykorzystaniem wielu ciekawych pomocy dydaktycznych.
 • Buduje poczucie własnej wartości i wzmacnia chęć do odkrywania świata.
 • Rozbudza zamiłowanie do przyrody.
 • Uczy samodzielnego planowania pracy.

 

Zasady przyjmowania uczniów do Pierwszej Szkoły Podstawowej Montessori Bona Ventura:

 1. Rodzic dostarcza formularz zgłoszeniowy dziecka osobiście do sekretariatu szkoły lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej szkoły.Formularz naboruZgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 2. Dyrektor zaprasza rodziców wraz z dzieckiem na spotkanie rekrutacyjne.
 3. Rodzic dostarcza do szkoły opinię z przedszkola (kandydaci do. kl. 0) lub badanie gotowości szkolnej (kandydaci do. kl. 1).
 4. Wyniki rekrutacji przekazywane są indywidualnie (telefonicznie lub drogą internetową).
 5. Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest podpisanie umowy o usługi edukacyjne w ciągu 2 tygodni od przekazania wyników rekrutacji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na: sekretariat@szkolamontessori.szczecin.pl lub pod nr tel. +48 504 445 352