Nabór – 2018/2019

Czas na przygodę z nauką!

Czy chcesz aby Twoje dziecko lubiło szkołę?

Rozwijało w niej swoje pasje i talenty?

Cenisz sobie popołudnia z dzieckiem bez żmudnych zadań domowych?

Jeśli tak, to poznaj Pierwszą Szkołę Podstawową Montessori Bona Ventura w Szczecinie.

 • To szkoła, która daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, społecznego, kulturowego, fizycznego i duchowego.
 • Wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.
 • Umożliwia naukę przez doświadczenie, z wykorzystaniem wielu ciekawych pomocy dydaktycznych.
 • Buduje poczucie własnej wartości i wzmacnia chęć do odkrywania świata.
 • Rozbudza zamiłowanie do przyrody.
 • Uczy samodzielnego planowania pracy.

 


Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na dni otwarte naszej Szkoły i Przedszkola:

24 lutego (sobota) w godz. 11:00-14:00

28 lutego (środa) w godz. 17:30-19:00

Będzie to wspaniała okazja, żeby zobaczyć jak funkcjonuje Szkoła i Przedszkole Montessori porozmawiać z nauczycielami oraz doświadczyć nauki na ciekawych montessoriańskich pomocach dydaktycznych.

Do zobaczenia

 


Zasady przyjmowania uczniów do klasy 1 w Pierwszej Szkole Podstawowej Montessori Bona Ventura oraz do klasy 0 w Przedszkolu Montessori Bona Ventura w Szczecinie:

 1. Rodzic dostarcza formularz zgłoszeniowy dziecka osobiście do sekretariatu szkoły lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej szkoły. Formularz naboru Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 2. Dostarczenie załączników do formularza (ksero aktu urodzenia, pesel dziecka, potwierdzenie zameldowania, opinia z przedszkola, do którego dziecko uczęszcza) do sekretariatu do dnia 14.03.2018r.
 3. Udział rodziców w spotkaniu rekrutacyjnym dot. edukacji metodą Montessori – 14.03.2018r.
 4. W dniach 19-21.03.2018r. zbiera się komisja rekrutacyjna.
 5. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane indywidualnie (telefonicznie lub drogą internetową) dnia 21.03.2018r.
 6. Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest podpisanie umowy o usługi edukacyjne w ciągu 2 tygodni od przekazania wyników rekrutacji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na: sekretariat@szkolamontessori.szczecin.pl lub pod nr tel. +48 504 445 352

 


 Zasady wcześniejszej rekrutacji do szkoły dzieci z Przedszkola Montessori Bona Ventura w Szczecinie

 1. Rodzic dostarcza formularz zgłoszeniowy dziecka osobiście do sekretariatu szkoły lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej szkoły Formularz naboru Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 2. Udział rodziców w spotkaniu otwartym dot. edukacji metodą Montessori – 24.02.2018r. g.10:00
 3. Rodzic dostarcza do szkoły opinię z przedszkola do dnia 06.03.2018r.
 4. W dniach 07-09.03.2018r. zbiera się komisja rekrutacyjna.
 5. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane indywidualnie (telefonicznie lub drogą internetową) dnia 09.03.2018r.
 6. Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest podpisanie umowy o usługi edukacyjne w ciągu 2 tygodni od przekazania wyników rekrutacji.