Nabór – 2019/2020

Czas na przygodę z nauką!

Czy chcesz aby Twoje dziecko lubiło szkołę?

Rozwijało w niej swoje pasje i talenty?

Cenisz sobie popołudnia z dzieckiem bez żmudnych zadań domowych?

Jeśli tak, to poznaj Pierwszą Szkołę Podstawową Montessori Bona Ventura w Szczecinie.

 • To szkoła, która daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, społecznego, kulturowego, fizycznego i duchowego.
 • Wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.
 • Umożliwia naukę przez doświadczenie, z wykorzystaniem wielu ciekawych pomocy dydaktycznych.
 • Buduje poczucie własnej wartości i wzmacnia chęć do odkrywania świata.
 • Rozbudza zamiłowanie do przyrody.
 • Uczy samodzielnego planowania pracy.

 


Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na dni otwarte naszej Szkoły i Przedszkola:

2 marca (sobota) w godz. 11:00-14:00

5 marca (wtorek) w godz. 17:30-19:00

Będzie to wspaniała okazja, żeby zobaczyć jak funkcjonuje Szkoła i Przedszkole Montessori porozmawiać z nauczycielami oraz doświadczyć nauki na ciekawych montessoriańskich pomocach dydaktycznych.

Do zobaczenia

 


Zasady przyjmowania uczniów do klasy 1 w Pierwszej Szkole Podstawowej Montessori Bona Ventura na rok szkolny 2019/2020 są następujące:

 1. Rodzic dostarcza formularz zgłoszeniowy dziecka osobiście do sekretariatu szkoły lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej szkoły. Formularz naboru Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 2. Dostarczenie załączników do formularza (ksero aktu urodzenia, pesel dziecka, potwierdzenie zameldowania, opinia z przedszkola, do którego dziecko uczęszcza) do sekretariatu do dnia 11.03.2019r.
 3. Udział dzieci wraz z rodzicami w spotkaniu rekrutacyjnym – 12.03.2019r.
 4. W dniach 13-19.03.2019r. zbiera się komisja rekrutacyjna.
 5. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane indywidualnie (drogą internetową) do dnia 20.03.2019r.
 6. Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest podpisanie umowy o usługi edukacyjne w ciągu 2 tygodni od przekazania wyników rekrutacji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na: sekretariat@szkolamontessori.szczecin.pl lub pod nr tel. +48 504 445 352

 


Dzieci z Przedszkola Montessori Bona Ventura w Szczecinie z grupy „0” mogą podlegać wcześniejszej rekrutacji do 1 klasy w Pierwszej Szkole Podstawowej Montessori Bona Ventura na rok szkolny 2019/2020 według następujących zasad:

 1. Rodzic dostarcza do szkoły formularz zgłoszeniowy dziecka wraz z załącznikami (ksero aktu urodzenia, pesel dziecka, potwierdzenie zameldowania, zdjęcie do legitymacji szkolnej). Formularz naboru
 2. Podpisanie umowy o usługi edukacyjne do dnia 25 lutego 2019r.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych