Deklaracja – zajęcia dodatkowe dla klas 1-3 2020/2021

 

Imię i nazwisko rodzica(wymagane)

Imię i nazwisko dziecka oraz klasa (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wybierz zajęcia dodatkowe, na które będzie uczęszczać Twoje dziecko

----------------------------------------------------------------------------------------

priorytet I:

priorytet II:

priorytet III:

priorytet IV:

priorytet V:

Uwagi